Stomatologie


img

img

Adresa:
Ošetřující lékař
:

Zdravotní sestra:
Telefon:
E-mail:

Olomouc, Krapkova 5
MUDr. Břetislav Šmíd
Lenka Doleželová
585 411 101
bretislav.smid@worldonline.cz

img

Pondělí:
Úterý
:

Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8-12 13-16
8-12 13-16
8-12
8-12 13-17
8-12


img

 

img

MUDr. Břetislav Šmíd

nar. 1955 v Olomouci

Maturoval 1974 na Gymnáziu tř. J. z Poděbrad v Olomouci

V rámci studia na LF -pomocná vědecká síla na III. stomatol. klinice FNO 3.- 5. ročník

Absolvoval LF UP Olomouc obor stomatologie v r. 1979

Základní vojenská služba Kroměříž – posádkový divizní stomatolog 1979-1980

Okresní ústav národního zdraví v Olomouci, PK Olomouc 1980-1989


Pravidelné stáže

  1. Atestace stomatologie 1982 - ILF Ostrava
  2. Dlouhodobá stáž v rámci odborné přípravy k nástavbové atestaci na II.stomatol.klinice FNO pod vedením Prof. MUDr. Milana Kamínka, CSc. A na III. Stomatol. klinice FNO pod vedením Prof. MUDr. Jindřicha Pazdery, CSc. a Doc. MUDr. Josefa Podstaty, CSc. přednosty kliniky
  3. Atestace z ortodoncie v r. 1986 - ILF Brno
  4. Vedoucí odboru zdravotnictví ONV v Olomouci v r. 1989
  5. Posádkový stomatolog Vysoké vojenské letecké školy SNP v Košicích – školní pluk stíhacího letectva v Přerově- Bochoři.
  6. 1990-1992 souběžně s výkonem stomatologie - obchodní zástupce rakouské firmy INOVAMED
  7. 2. 5. 1992 Vznik privátní praxe v oboru stomatologie - dosud – kontinuální vzdělávání v daném oboru
  8. V r. 1991 založení firmy HARMONY spol. s r.o. - spolumajitel - projekce, výroba zdravotnického nábytku a vybavování privátních praxí
  9. 1. 7. 2014 transfér podnikání fyzické osoby v oboru stomatologie do formy právnické HARMONY spol.s r.o.

 

img

Lenka Doleželová

- maturovala na Střední zdravotnické škole v Olomouci 

- na základě dalšího postgraduálního kontinuálního vzdělávání získala specializaci pro práci v endoskopických ,bioptických a funkčních metodách vyšetření trávicího traktu

- atestovala v pomaturitním specializačním studiu  v oboru instrumentování na operačním sále

- odbornou praxi má na oddělení chirurgie, u lůžka pacienta ,dále pak jako instrumentářka na operačním sále

- v r. 2002 absolvovala stáž na kardiochirurgii v Brně a od té doby pracovala jako instrumentářka na op. sále na nově vzniklé kardiochirurgii v Olomouci FN

- na základě kontinuálního postgraduálního vzdělávání  získala osvědčení k výkonů zdravotnického povolání bez odborného dohledu

- od r. 2012  zaměstnána v privátní praxi manželů Šmídových – stomatologická ordinace MUDr.Břetislava Šmída 

Poskytované služby

- konzervační
- protetická
- stomatochirurgická
- ortodontickáPrivátní ordinace manželů Šmídových

Harmony spol. s r.o., Krapkova 279/5, 779 00  Olomouc, Nová Ulice
Tel.: +420 585 411 101, E-mail: bretislav.smid@tiscali.cz, E-mail: dagmar.smidova@volny.cz