Galerie fotografa B. J. ŠmídaBřetislav J. Šmíd

Fotografuje od svých 14 let, kdy první zkušenosti získával od svého otce a od přátel ve fotografickém klubu při Vlastivědné společnosti muzejní, kde se stává jejím nejmladším členem. Zde se setkává s olomouckými fotografy věhlasné skupiny DOFO. O generaci starší pánové s hezkým, přátelským vztahem předávají své zkušenosti mladému fotografovi. Aktivně a pravidelně se zúčastňuje klubových výstav a soutěží. Na jeho tvorbu mají vliv RNDr. Vojtěch Sapara, věhlasný krajinář , znalec fotografické chemie, který mu předal základy fotografického řemesla, Jaroslav Vávra - fotograf aktů , s kterým má možnost při návštěvě jeho ateliéru časté konzultace. Z dalších přátel, majících vliv na jeho tvorbu je Ivo Přeček a PhDr. Miloslav Stibor, kteří mu byli nápomocni radou při formování jeho uměleckého vidění a cítění. Svůj tvůrčí rukopis nachází ve fotografii zátiší a aktů .Toto téma zpracovává klasickou černobílou fotografií. Vytříbený smysl pro kompozici uplatňuje i v krajinářské fotografii, kde sílu jednoduchých záběrů umocňuje světlem a barvou k vystižení atmosféry dokumentovaných míst. Od mládí je členem Svazu českých fotografů a od r. 2007 je členem České federace fotografického umění. Svůj hluboký vztah k fotografii a výtvarnému umění vyjadřuje otevřením Komorní galerie v recepci své ordinace.

Autorské výstavy: Divadlo hudby Olomouc 1974 - Akt + Zátiší, Teoretické ústavy LF UP Olomouc – aula - Akt + Zátiší 1976, Nové Město nad Metují - Galerie PhotoArt Akt 2001, Moravská Třebová -Zámek – Akt + Zátiší 2003, Náměšť na Hané - Zámecká galerie Akt + Zátiší 2003, Autosalon Matějka VOLVO Olomouc - Skandinávie 2007

Účast na výstavách a salonech: Klubové výstavy Vlastivědné společnosti muzejní vlastivědné sekce – průběžně 1970-1973, Očima mládí – Moravská Třebová 1973, Národní přehlídka amatérské fotografie Olomouc 1974 - 3. místo, Salon hanáckých fotografů Prostějov 2008, Salon hanáckých fotografů Prostějov 2010, Salon hanáckých fotografů - Zámek Prostějov 2011, Memoriál Luďka Mařáka –Divadlo Prostějov 2012

Mezinárodní výstavy a salony: 18. Trierenberg super circuit 2008 – Linz Austria, 19. Trierenberg super circuit 2009, Al-Thani Award - Linz Austria 2007, 2008

Publikace: Československá fotografie - Říjen 1976, Fotografie pro lidové školy umění - M. Stibor 1976, PhotoArt IX/2006

e-mail: bretislav.smid@tiscali.cz

www.cerebrum.cz