Stomatologie

Adresa:Olomouc, Krapkova 5
Ošetřující lékař:MUDr. Břetislav Šmíd
Zdravotní sestra:Lenka Doleželová
Telefon:585 411 101
E-mail:bretislav.smid@worldonline.cz
Pondělí:8-12 13-16
Úterý:8-12 13-16
Středa:8-12
Čtvrtek:8-12 13-17
Pátek:8-12MUDr. Břetislav Šmíd

nar. 1955 v Olomouci

Maturoval 1974 na Gymnáziu tř. J. z Poděbrad v Olomouci.

V rámci studia na LF -pomocná vědecká síla na III. stomatol. klinice FNO 3.- 5. ročník.

Absolvoval LF UP Olomouc obor stomatologie v r. 1979.

Základní vojenská služba Kroměříž – posádkový divizní stomatolog 1979-1980.

Okresní ústav národního zdraví v Olomouci, PK Olomouc 1980-1989.


Pravidelné stáže

  1. Atestace stomatologie 1982 - ILF Ostrava
  2. Dlouhodobá stáž v rámci odborné přípravy k nástavbové atestaci na II.stomatol.klinice FNO pod vedením Prof. MUDr. Milana Kamínka, CSc. A na III. Stomatol. klinice FNO pod vedením Prof. MUDr. Jindřicha Pazdery, CSc. a Doc. MUDr. Josefa Podstaty, CSc. přednosty kliniky
  3. Atestace z ortodoncie v r. 1986 - ILF Brno
  4. Vedoucí odboru zdravotnictví ONV v Olomouci v r. 1989
  5. Posádkový stomatolog Vysoké vojenské letecké školy SNP v Košicích – školní pluk stíhacího letectva v Přerově- Bochoři.
  6. 1990-1992 souběžně s výkonem stomatologie - obchodní zástupce rakouské firmy INOVAMED
  7. 2. 5. 1992 Vznik privátní praxe v oboru stomatologie - dosud – kontinuální vzdělávání v daném oboru
  8. V r. 1991 založení firmy HARMONY spol. s r.o. - spolumajitel - projekce, výroba zdravotnického nábytku a vybavování privátních praxí
  9. 1. 7. 2014 transfér podnikání fyzické osoby v oboru stomatologie do formy právnické HARMONY spol.s r.o.Lenka Doleželová

- maturovala na Střední zdravotnické škole v Olomouci 

- na základě dalšího postgraduálního kontinuálního vzdělávání získala specializaci pro práci v endoskopických ,bioptických a funkčních metodách vyšetření trávicího traktu

- atestovala v pomaturitním specializačním studiu  v oboru instrumentování na operačním sále

- odbornou praxi má na oddělení chirurgie, u lůžka pacienta ,dále pak jako instrumentářka na operačním sále

- v r. 2002 absolvovala stáž na kardiochirurgii v Brně a od té doby pracovala jako instrumentářka na op. sále na nově vzniklé kardiochirurgii v Olomouci FN

- na základě kontinuálního postgraduálního vzdělávání  získala osvědčení k výkonů zdravotnického povolání bez odborného dohledu

- od r. 2012  zaměstnána v privátní praxi manželů Šmídových – stomatologická ordinace MUDr.Břetislava Šmída
Poskytované služby

- konzervační
- protetická
- stomatochirurgická
- ortodontická