Stomatologie

Adresa:Olomouc, Krapkova 5
Ošetřující lékař:MUDr. Břetislav Šmíd
Zdravotní sestra:Barbora Kyasová
Telefon:585 411 101
E-mail:bretislav.smid@worldonline.cz
Pondělí:8-12 13-16
Úterý:8-12 13-16
Středa:8-12
Čtvrtek:8-12 13-17
Pátek:8-12MUDr. Břetislav Šmíd

nar. 1955 v Olomouci

Maturoval 1974 na Gymnáziu tř. J. z Poděbrad v Olomouci.

V rámci studia na LF -pomocná vědecká síla na III. stomatol. klinice FNO 3.- 5. ročník.

Absolvoval LF UP Olomouc obor stomatologie v r. 1979.

Základní vojenská služba Kroměříž – posádkový divizní stomatolog 1979-1980.

Okresní ústav národního zdraví v Olomouci, PK Olomouc 1980-1989.


Pravidelné stáže

  1. Atestace stomatologie 1982 - ILF Ostrava
  2. Dlouhodobá stáž v rámci odborné přípravy k nástavbové atestaci na II.stomatol.klinice FNO pod vedením Prof. MUDr. Milana Kamínka, CSc. A na III. Stomatol. klinice FNO pod vedením Prof. MUDr. Jindřicha Pazdery, CSc. a Doc. MUDr. Josefa Podstaty, CSc. přednosty kliniky
  3. Atestace z ortodoncie v r. 1986 - ILF Brno
  4. Vedoucí odboru zdravotnictví ONV v Olomouci v r. 1989
  5. Posádkový stomatolog Vysoké vojenské letecké školy SNP v Košicích – školní pluk stíhacího letectva v Přerově- Bochoři.
  6. 1990-1992 souběžně s výkonem stomatologie - obchodní zástupce rakouské firmy INOVAMED
  7. 2. 5. 1992 Vznik privátní praxe v oboru stomatologie - dosud – kontinuální vzdělávání v daném oboru
  8. V r. 1991 založení firmy HARMONY spol. s r.o. - spolumajitel - projekce, výroba zdravotnického nábytku a vybavování privátních praxí
  9. 1. 7. 2014 transfér podnikání fyzické osoby v oboru stomatologie do formy právnické HARMONY spol.s r.o.Barbora Kyasová

- 1989–1997 ZŠ Těšetice
- 1998–2002 SZŠ a VOŠ E. Pöttinga
- 2002–2004 FNOL Traumatologická JIP
- 2004–2006 Mateřská dovolená (dcera Karolína)
- 2006–2011 Nemocnice Přerov - chirurgické obory
- 2011–2013 Mateřská dovolená (syn Jan)
- 2013–2014 Sociální služby města Přerova - Denní pobyt
- 2014–2016 Nemocnice Přerov - Interní oddělení
- 2016–2022 Vojenská nemocnice - Interna A (2021–2022 Staniční sestra)

2018–2019 Specializace NCO NZO Brno - Interní obory
Poskytované služby

- konzervační
- protetická
- stomatochirurgická
- ortodontická